#6864: Åhus Nya Biografteater

Fihus nya Biogruftectter.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.-

Förstklassiga iörevisningar ai lelvande bilder i
"än Hvaer vecka nytt program. M

-a

PROGRAM
Söndagen den 19 Febr.

i. Pathés journal. ,

Bilder ur dagskrönikan.

Sachsiska Schweiz: Gossar och flickor arrangera ett lillepulttbröllop;
de nygifta bevista en balett. - Antwerpen: Luftskeppet (Ville de Bruxellesw
lämnar första gången Mangaren, höjer sig med hjälp af två propellrar och
går rundt katedralen för att tåfla om Aeronautiska sällskapets pris å 50,000

francs. - Kolerabaciller i stark förstoring. - Kinematografi från luften.
Två löjtnanter flyga öfver en befästning och kinematografera densamma. v-
Sju luftballonger i täflan. - Den nye tyske ambassadören i Paris, grefve

von Schoen, beger sig till Elyseipalatset för att aflämna sitt kreditiv. - En
begrafning i OMoskwa. Tusentals personer i rörelse för att åse ståten.--
Melbourne: Akerbruksutstållningen; en kapplöpning. - Turkisk fältmanöver.
De olika vapenslagens öfningar åses af sultanen och ett flertal utländska
officerare. I

t Intressanta, omväxlande bilder från när och fjärran.

2. Huem vinner mitt hjärta?

Skämt.

3. I   1l ballong från Turin.

Sårdeles intressant bildserie från de stora ballongtäflingarne i Turin.

4. C L   RA- Egyptens drottning.

Storslagen konstfilm i färger. lscensättning af F. Zecca och A. Andreani.

Skådespelare: Madeleine Roch vid Comedie Francaise. . Cleopatra

.Fröken Rianza vid llOpera . . . . . . . . . . Danserskan

Fröken Napierkowska vid llOpeta . . . . . . Budbäraren
Det år år 42 f. Kr. Romaren Marcus Antonius, Orientens besegrare,
hotar att underlågga sig också Egypten, då dess drottning, den för sin skön-
het ryktbara Cleopatra, bedårar honom till den grad, att han glömmer fo-
sterland och maka. Hans medfältherre, Octavius, förklarar förrädaren krig
och besegrar Cleopatras flotta. Hellre än att falla i segrarens hand afgör -
Antonius själf sitt öde, och Cleopatra låter en giftig orm stinga sig.

5. Sommarno e hemma.

fl Ju
6. nå
i

ax Storslaget, historiskt

thååàaàà-Kàààaàaf-

I-I-II-I- -I-I-I-I-I-I

7-  Kinematografi i färger af Pathé Freres.
8. En tragisk bröllopsdag.

Muntra episoder.

 

...fl-M...

Biljettpriser: ägg ggfårgf) öre, man 35 n...

 

A.-B.Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911 .

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain