#6863: Kosmorama

KOSMURAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

 

fr. o. m. torsdagen den 16 t. o. m. söndagen den 19 febr.

i Lejontämjerskan Tilly Bebe

med sina vilda lärjungar.
Ny upptagning. Häpnadsväckande dressyr.

Som när ett barn leker med en trogenK hund, se vi den vackra lejontämjerskan bland
sina rasande vilddjur, utvecklande en dressyr, som måste förvåna och väcka beundran hos alla.

 

 

,-- Ser Il. :TMbe
Svensk kinematografisk konst!

 

"J"

Anno

M.W M

Mdshmw,s and-c.. nde-.sax-AJ.. - ,.,s Nim. www-Heej

 

     

ra re 

Omaretad för kinematagrafen efter Hugust Blanches drama af iKaifasi.

iscensatt at Fiktiebalaget Svenska Kiagrafteatern,
Kristianstad.

inspelad af de förnämsta svenska seeniska artister
från Kungl. Operan och Dramatiska Teatern.

Regie: G UST LINDEN.

1.-ste Regissör Vid Dramatiska Teatern.

PERSONER:
Axelsson, järnbäraren .......... .. Herr Frithiof Strömberg, Kungl. Operan.
Anna, hans dotter ............. .. Fröken Anna Lisa Hellström, Södra Teatern.
Dahl, brukspatron ............. .. Herr Ivan Hedqvist, Dramatiska Teatern.
Jäger, häradshöfding ......... .. Herr Albin Lavén, Dramatiska Teatern.

Kroggäster, arbetare och annat folk.

Försumma ej att se detta mästerverk af hvad som kan åstadkommas
af våra egna populära skådespelare. - En

handling från början Svensk dramatlk! till slut präglad af den
största spänning och intresse.

ångående znneåålle! se Öroscjyren, som lilljandaiålles
vid ingången för 5 öre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imp. Film. Imp, Film.

3.  Hmerikanskt- lustspei.

Skaikaktighet, sprudlande lefnadslust, ungdomlig lycka och glädje andas ur hvarje
scen af denna älskliga bild. Man formligen fattar intresse och känner sig glad vid åseendet
af de tre lyckliga studenterna och deras älskliga kärestor. Klara, som plötsligt ser sig på
den öfverblifna kartan, vet dock att hjälpa sig genom att själf köpa och sätta en gyllene ring
på sitt finger. Visserligen är den falsk, men hennes lilla list lyckas och snart är den utbytt
mot en äkta, och glad sållar hon sig till de andra tre lyckliga paren.

 

A.-B. öongs anrncer, nnstlanstad, 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain