#6862: Kosmorama

KosMoRA:A

vid Ö. Storgatan
(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).
Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- ochfjhelgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

1e Sportöfningar i Indiska armén. -

Intressanta gymnastik- och idrottsbilder.
Kinematografi i färger.

De indiska soldaterna förete ett från de europeiska ganska afvikande yttre. Uniformen
består af blott ett par korta linnebyxor, en blus och en turbanliknande mössa. Benen äro
bara till ett stycke ofvanom knäet. Men är utstyrseln primitiv, så synes utbildningen fullt
kunna mäta sig med hvad vi här ha att uppvisa - åtminstone att döma efter de prestationer
filmen återgifver.

Man ser här allehanda öfningar och rörelser, afsedda att bibehålla de smidiga abrun-
skinnensk vighet, marsch i afdelningar, en mycket liflig bajonettfäktning, öfningar med kul-
stång och stridsklubbor, hoppning öfver häst, öfverlägsnaprestationer på paralella bommar
0. s. v. Och allt går med precision och fart.

Orientaliskt militärlif.

Hlituetltl Hktuelltl

2.5kc1lden Gustaf Frödings
sista förd.

Bilder från sorgehögtidligheterna..

. = Amerikansk scenisk konst.

3. Chefer för   Ä

Stort gripande skådespel i 38 utdelningar.
. En historia skildrunde rysk despdtism.
gfandlzingen förslggår, dels z" (Så-l chele-rsöurg, dels z" ålfewpoz-Å.

Den ryske polischefens hustru är en kvinna med nobla tänkesätt och varmt klappande
hjärta för de fattiga och nödlidande. Ofvertygad om deras ärliga sträfvan för de armas och
förtrycktas väl, låter hon sig intagas i ett hemligt konstnärssällskap, som polisen länge haft
ett misstänkt öga på.

Vid första sammanträdet hon är med på, tränger polisen in i rummet, och till sin
fasa upptäcker den fruktade polischefen sin hustrubland de innevarande. Med ett par ord
låter han sina underlydande gå, och för att rädda sin hustru bryter han sin bana och flyr-i
sin hustrus sällskap, förklädd till Amerika. Här ute i den fria västern slår han sig, sin hustru
ovetande, fram som kypare på en bättre restaurant.

ren gå. En son som födes växer upp och tager sina examina med heder. Wan
blir kär i en studiekamrats syster och trots faderns önskan att dröja något kommer gifter-
målet till stånd. Slumpen vill att bröllopsmiddagen skall afätas på samma restaurant, där den
grånade kyparen serverar. Sonen vet lika litet som sin mor om faderns yrke och det kom-
mer till en pinsam scen. En af de närvarande gästerna igenkänner den gamle mannen, som
han länge förgäfves sökt, och har glädjen meddela honom tsarens nåd och hans medgifvande
till förnyad. anställning i det mäktiga rikets tjänst. Den gamle kyparen kan åter intaga sin
förlorade sociala ställning.

cQripande ocå medryclignde.

4. Bilder från Sicilien.

Underbart vackra naturbilder från den vidt besjungna Medelhafsön.

5. Lea efter sista modet.l

Weleråall 006 lunnöandséjol.

Lea skall möta sin man vid stationen, och kläder sig enligt nyaste fashion i en kolos-
sal hatt och en tunnbandskjol. Den besvärliga dressen försätter henne i flera obehagliga
situationer och hon bereder mycken fröjd åt andra - men ingen åt mannen.

ån dråplzy zlluslz-alion lill modeloéerzel.

 

 

 

Entré: 1:a platsb35qöre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserver-ad plats (Läktaren) 50 äre. yBarn 35 öre.

 

A.-B. Songs Fabriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain