#6848: Åhus Nya Biografteater

Hhus nya Biagrafieater.
Förstklassiga iörevisningar ai leivande bilder

Ne Hvarje vecka nytt program. M
Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.

PROGRAMb

Söndagen den 12 Mars.

i. Kinematografisk Veckorevy

visar lefvande bilder till dagshändelserna världen rundt.

Kinernatografiska Veckorevyn IVet allt! ser allt!

[äs världsnvheterna i Eder tidning! Se dem å Biografen!

London. Engelska valen: socialistkandidaten Crooks talar till statsfunktionärer. Ma or
Adam framlägger sitt konservativa program. 1

.Melbourne (Terra Novas besöker hamnen på väg mot Sydpolen.

London. Engelska suffragetter i arbete.

Mourvelon. Madame Marvingt går upp med sin monoplan Antoinette och vinner
Femmias pris. 4

Smyrna. De grekiska fartygen å redden bojkottade af hamnarbetarne.

Paris. lngeniör Coanda har uppfunnit en luftturbin för aeroplaner, slädar o. d..
Storfurst Cyril, som köpt första släden, tager uppfinningen i betraktande.

Nya Syd-Wales. Unga damer åka skidor.

Samer och Angers. Ofversvämningarna.

2. En hemsk dröm. Kemisk.

3. Alpförarens ära.

Storslagen, dramatisk bild inom ramen af de härligaste naturscenerier.

Hänförande natur-målning.

4. - Panorama öfver Rio de laneira.

Synnerligen vackra scenerier.

N5. Det gallopperande vägguret.

När tiden går fort.
En bland de muntraste bilder, som kunna ses.

6- KKA. Storslagen naturbild.

Konstfilm. Sensationell nyhet.

Eejbnens ojer eller CUàigen till korset.

Storslagen dramatisk bildserie. ÅHandlingen försiggår i det gamla Rom på kejsar Neros tid.

HUFVUDPERSONER:

Leah, kristen romarinna. Valerius, romersk höfvitsman. Gallia, Valerius trolofvade. Paulus7
Leahs broder. Kejsar Nero.

51

8. l Georgien-Kaukasien.

Härligt naturpanorama.
Kinematografi i färger af Pathé Fréres.

9. Skomakarens hämnd.

Komisk scen af Max Linder. Stormande skrattsueces.

Biljettpriser: ägg; gläfärgfi öre. zafa 35 ör...

 

A.-B.Bongs Fabriker, Kristianstad, 1911

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain