#6835: Biografisk Förevisning

W   S T 0 B m
Biografisk g
Förevisning

 

 

 

i. Flykten öfver Öresund.

Friherre Cederslröm på väg öfver Sundet. Svendsen fullbordar flygningen. Filmen
återgifver de båda aviatikernas start å den danska banan och deras färd öfver Sundets vågor.

2. Den elektriceraöe polisen. Kama..

3.? CirkUSllf.

Stort spännande drama.
Den lille losuas såsom wTrapelzkonstnäre.

 

 

4. Christians födelsedag.

Efter H. C. Andersens saga sole Luköjee.

5. Den ovälkomne gästen.

Expressnynet.

6. Crippendramat.

Dzr Crippens och Miss Ethel Le Néves flykt öfver Atlanten samt häktningen i
Montreal af polisinspektören Dew.

Hvad den trådlösa telegrafen uträttar. T:

7. Elefantprocessionen i Lucknow.

Ståtlig indisk festföreställning. Verkligt intressant.

Enastående Kinematografbild.

8. Spelsbergsexpedilion genom is och snö.

En storslagen naturbilö hvars motstycke aldrig förut visats.

1. Mot de arktiska regionerna.

2. FörstaI isen.

3. Spetsbergen, 3 isberg 2 kilometer i omkrets.
4. Midnattssolen. "

9. En visitdag.

Dråplig skämtbild.

Glöm ejy att komma och se dessa nyheter.

 

 

 

ENTRE; :2   är:

J) U

Biografen Nyheter.

 

A.-B.Bongs Fabriker, Kristianstad. 1911

Information

Title:
Biografisk Förevisning
Printed year:
1911
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain