#6823: Åhus Nya Biografteater

ähus nya Biogrnfteater.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och kl. 8 e. m.
Förstklassiga iörevisningar ai leivaiide bilder

 Hvarje vecka nytt program. -å-Tva

 

 

Program
Söndagen den 2 April.

1. KINEMIATOGRÅFISK VECKOREVY.

Bilder till dagens händelser.

Sofia: Konung Ferdinand beger sig med en stor eskort till Parlamenthuset för att
öppna parlamentet. i i

Loudres: 800 amerikanska matrosertåga med musik i téten till den bankett sta-
den inbjudit dem till. i

Melbourne: Striden om Melbournepokalen i rodd.

London: Valstriden i full gång. Väggarna klädda med valplakat. Daily News
valbarometer.

Etampes: Madame Marvingt och mr Dnriean starta för att täfla om Fenniapokalen
i flygning. De skaka hand med aviatikern Farman före uppstigningen.

Rio de janeiro; Brasiliens nye president beger sig med stor eskort under hällregn
till senaten för att aflägga ed på författningen. i

Moskwa: Moskoviterna åse en strid mellan vargar och hundar.

Omväxlande dagsbilder från Kalla världens hörna.

2. När man har tur. Kama..
3. Militärmanöifer i Norrland. masa.

l4. (79611110: 573616245 med sina dresserade djur.

Fullkomligt enastående. Absolut det mest storslagna dressyrnummer som nå-
gonsin förekommit. Paula Peters uppträder f. n. på Alhambra i London och drager
afton efter afton fulla hus. Det kinematografiska återgifvandet utfört af Pathé Ereres
är synnerligen storslaget.

5.    Muntra potpourrier.

6. En natt i Köpenhamn

eller

i Bondfängareklor.
f (flutiösbild från det mörkaste Köpenhamn.)
Jättefillnå Jättefiimä

Det är långt ifrån sällsynt, att obevandrade landtbor under besök i storstäderna falla offer
för listiga vampyrer, eller s. k. bondfångare. Trots alla val-nande tidningsnotiser inträffar det så godt
som hvarje dag, att dessa samhällets snyltgäster göra en kupp, som inbringar dem tusentals kronor,
hvilket tyder på att ännu mycket är ogjordt för att inpränta tillräcklig försiktighet hos allmänheten.
Vi hoppas7 att denna biografbild. som verklighetstroget afhandlar endel finurliga tricks, hvaraf bond-
fångare bruka-begagna sig, i någon mån skall bidraga häl-till. I

Skulle framställningen till någon del förefalla mindre tilltalande, är det därför, att bilden
skildrar bondfångarlifvet just sådant det ter sig iP verkligheten utan att vare sig förgylla eller belaeka.

skådespelare..- i
vProvins--l-(omtessen(r . . . Fröken Niederinann.
sDen blaa Drengs- . . . Herr Gunnar Helsengren.
IRejemx . . . . . . . . Herr Aage Schmidt.
aSonimets . . . . . . . Herr Aage Fönss.
Landtbrnkaren . . . . . .i Herr Philip Bech.
Platssökaren. . . Herr Alfred Arubak.

Utförlig beskrifning à 5 öre pr st. fås i biljettluokan.
9851- Barn dgn icke tillträde.

 

L n s I - .. I y r. ..
Bijjgttpnserz  ålåztäl-:IO ore, 2.dra 33 ore.

 

Äfiiiåågs rakt-itafirliåiiåtsiaa. 1911

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1911
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain