#6818: Olofströmsbiografen

, Olofströms-Biografen

4i Föreningslokalen.

Förstklassiga iörevisningar ai leivarrde bilder
Hvarje vecka nytt program.

 

 

Program
Söndagen den 9 April.

1. KINEMATOGRAFISK VECKOREVY.

Bilder till dagens händelser. äm-

Sofia: Konung Ferdinand beger sig med en stor eskort till Paflanienthuset för att
öppna parlamentet.

Loudres: 800 amerikanska matroser tåga med musik i téten till den bankett sta-
den inbjudit dem till. .

Melbourne: Striden om Melbournepokalen i rodd.

London: Valstriden i full gång. Väggarna klädda med valplakat. Daily News
valbarometer.

Etampes: Madame Marvingt1 och mr Durican starta för att tåfla om Fenniapokalen
i i flygning. De skaka hand med aviatikern Farman före uppstigningen.

Rio de Janeiro: Brasiliens nye president beger sig med stor eskort under hällregn
till senaten för att aflägga ed på författningen.

Moskwa: Moskoviterna åse en strid mellan vargar och hundar.

Omväxlande dagsbilder från Kalla världens hörna.

 

2. - . När man har tur.

Komisk. I t
3. Militärmanöver i Norrland.
Intressant.
Konstfilm. Konstfilm.

4. Det ödesdigra skottet.

Mycket spännande och intressant bild.
Spelad af Paris främsta konstnärer.

Lille Marcel har sin födelsedag, och bland mängden leksaker som han fått,
är ett soldatgevär i miniatyr den intressantaste, Marcels far skall nästa dag med nå-
gra herrar på andjakt, och den lille Marcel smyger sig obemärkt efter sällskapet. Då
han kryper in i en buske, skrämmer han upp en and, som hållit sig gömd där. VI
detsamma smäller ett skott, och anden faller död ner framför Marcels fötter. För att
försäkra sig om att anden blir riktigt dödad, afskjuter fadern, som ej vet att hans-son
håller sig dold i busken, ett skott mot densamma. Jägarna skola springa efter bytet
men, o ve! där ligger Marcel liflös. Då fadern vet, att han är skuld till olyckan, och
att sonen ej mera skall komma till lit, blir han vanvettig af sorg och måste föras itill
hospital. Någon tid efteråt får hans hustru en son, och allt efter som denne växer
till, blir han mer och mer lik Marcel. Den olyckliga modern får en dag den ljusa--
idén att förmå öfverläkaren på hospitalet att låta den sinnessjuke mannen deltaga i en

jakt som arrangeras på samma sätt, som då den ödesdigra händelsen ägde rum, och,
I då efter densamma den lille gossen visas för den sinnessjuke, tror denne, att det år
Marcel. Han bringas på så sätt åter till förnuftet och ett lyckligt familjelif vidtar ef;L
ter denna stund. Under ett besök vid Marcels graf får emellertid fadern veta sannim
gen, men den lille Marcel nzo 2 hindrar honom från att åter bli sinnessjuk.

En gripande bild, som förmanar oss: Var försiktig. med skjutvapnen.

5. cafjaala .repetera med sina dresserade afuzl:

Fullkomligt enastående. Absolut det mest storslagna dressyrnummer som nå;
gonsin förekommit. Paula Peters uppträder f. n. på Alhambra i London och drager
afton efter afton fulla hus. Det kinematografiska återgifvandet utfört af Pathé Ereres
är synnerligen storslaget.

6. Naturens under.

Sällsynt storslagna scenerier.

ingenting återgifves så briljant af kinematograffilmen som forsar och vatten--
fall. När då såsom i detta fall åtskilliga af världens ståtligaste och mest pittoriskaI
vattenfall, äro föremål för återgifvande så inses att resultatet måste bli utomordentligt"
Denna bild är också en af de hittills allra främsta i sitt slag.

Bär ses af alla som älska en storartad natur.

7,  I I m ukS t o Mantra poutporrier.

 

. . . I 1:sta plats 35 öre N
Biljeitprlsef. Barn: 1:sta plats ,25 öre, 2:dra plats 15 öre.
Barn under 12 år: 15 öre. I

Grammopho-nmu-sik.

1-1.=B. Bongs Fabriker, Kristianstad. 1911.

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1911
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain