#6795: Olofströmsbiografen

I Olofströms-Biografen

i Föreningslokalen.
Förstklassiga törevisningar ai leivande bilder
N. Hvarje vecka nytt program. M

 

 

PROGRAM

Söndagen den 6 November.

1. Kapplopning i Liverpool.

Synnerligen intressant och spännande ryttarbilö.

2. Försäkringsagenten. Kom...

3. En tragedi eller Sådant är lifvet.

Eripanöe skildring ur verkligheten.

En kringresande familj bestående af man, hustru och barn ha måst slå sig ned i en
skog, då hustrun på grund af sjukdom icke kunnat gå vidare, och bilden visar nu hur lifvet
gestaltar sig för de båda andra efter hustruns död. Fadern och dottern draga nu vidare och
försöka förtjäna sitt bröd genom att gå omkring och spela och sjunga, men allt hvad de för-
tjäna dricker fadern upp och den lilla flickan har det långt ifrån godt. Fadern kommer i
dåligt sällskap och tages en natt af polisen, då han tillsammans med några andra försöker
göra inbrott i en bank. Den lilla flickan står nu ensam i världen och kämpar en hård kamp
för tillvaron, utmattad faller hon på en väg och blir skadad af en automobil. Herrskapet
som åker i automobilen tager henne med sig hem och då de få höra hennes berättelse be-
sluta de sig för att behålla henne och man är nu vittne till de lyckliga dagar hon kommer
att upplefva.

Ett år har förflutit och hennes fader som sitter i fängelse har länge arbetat på att
fly därifrån och nu har det slutligen lyckats honom att komma så långt att han kan und-
slippa. Med tillhjälp af ett lakan hissar han sig ut genom fönstret, men knappt hunnen half-
vägs, måste han hoppa ned för att nå marken. Detta misslyckades och dödligt sårad släpar
han sig bort från fängelset och uppnår den villa där hans dotter nu bor. Hon kommer och
finner honom döende och i hennes armar dör han nu lugn då han vet att hon kommit i
goda händer.

4. Barnets vän.

Tilltalande dramatisk bild, visande hundens stora klokhet och vänskap.

5- rkuif: Stort spännande drama.

1. Cirkustältet. Föreställningens början. Första numret. josues, den lille
trapezkonstnären. Olyckshändelsen. josues moder störtar fram och bär sin svårt
skadade son in i en närbelägen loge. En omänsklig cirkusdirektör. Bortvisade.

2. På vägen. Två olyckliga. En bön vid korsets fot. Barmhärtighet. josues
tillfrisknande.

3. Efter 10 år. Josues hemkomst. På väg till cirkus. Elden är lös. Rädd-
ningen. Igenkänd. Försoning.

6- (7))zlddzlslieza z" ändzen.

En särdeles intressant bild från det vackraI Ceylon.

7- (7692? Wax pd äfvean skämt.

 

" " i l hsta plats 35 öre
Bluettpnser" Barn: hsta plats ,25 öre, 2:dra plats 15 öre.

 

Grammophon-musik.

A.-B. Bain; Fabriker, Kristianstadjiii

Information

Title:
Olofströmsbiografen
Printed year:
1910
Place:
Olofström
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain