#6790: Åhus Nya Biografteater

Flhus nya Kiogrufteuter.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och-kl. 8 e. m.
-wf .
Söndagen den 6 November.

Svenska bilder.

1. Ett besök på Skansen.

1. Uppgången till Skansen. 2. Lapplägret. 3. Morastugan. 4. Majstången.
5. Bollnässtugan. 6, Bredablick. 7. Svandammen och Bredablick. 8. Laxtorps-
gården. 9. Oktorpsgården. 10. Fremmestads våderkvarn. 11. Hällestads klock-
stapel, 12. Sollidsdammen. 13. jöddes sten. 14. Gammal gästgifvaregård (1600-
talet). 15. Håsjöstapeln. 16. Gamla kanoner. 17. Gamla grafvårdar. 18. Zoolo-
giska samlingar. 19. Kronhjort. 20. Vildsvin. 21. Får. 22. Asna. 23. Getter.
24. Kaniner. 25. Olika djurgrupper. 26. lsbjörn, Fåglar. 27. Landtbjörn. 28.
Sälar. 29. Skansens bergbana.

Denna gripande bild, som är hämtad direkt ur lifvet, gör ett djupt intryck på
hvarje åskådare.

2. Bröt icke mitt barn här hur öu mjölk.

3. D I i I I a J. Episod ur rysk-japanska kriget.

Utamordentligt vackra naturscenerier. Storslagen framställning.

l. Ordern. 2. Afresan till kriget. 3. Mandschuriet. Krigsfånge. 4. Underkastclse.
5. En gata i Tokio (japans hufvudstad). 6. Sammanträffandet. 7. Téhuset. 8. Förenade.
9. På väg till tädarneslandet. 10. En smärtsam uppoffring. 11. Geishans död.

4. Koko på maskeradbal. Kemisk.
5. Tinder Orientens sol.

Denna intressanta film för oss till två af de största hamnstaderna i turkiska kriget.
.Saloniki och Smyrna. i

Saloniki, som ligger vid bukten med samma namn, år hufvudstad i Macedonien.
Staden är trång och smutsig, men erbjuder med sina citadeller, kupoler och moskéer en må-
lerisk anblick från hafvet. Handeln från j det inre at landet blir i brist på järnvägar ombe-
sörjd af kamelkaravaner. , "

Den andra delen at bilden visar oss Smyrna, hufvudplatsen för handeln i Mindre
Asien, hvilken stad är vårldsberömd för sina mattväfverier. Ett rörligt lit råder vid hamnen.
Det hela erbjuder en mycket intressant bild.

Ö.  Kolorerad.

7. En plikttrogen sjökapten.

En ovanligt spännande sjödrama i flera afdelningar.

1. Kaptenen i sitt hlem. 2. Orldier: nAllslegla strax till Hull b) 3. Atskleö
från de sina. 4. På sjön. 5. Skleprplet tförlilseir. 6. Kapiteynlein sista man på
fartyget. 7. En tnogen ktaymnat. 8. Kalpltienens Ehlustnui tiår mleidldlelaalnidle om
olyckan. 9. Kapltiein ensam pjå fartyget, tänkande- plå de slitna. 10. Mörka ut- I
sikter till riäididnling. 11. Hustrun altbesler till Iolyckssltället. 12. Räddad isti-
sta ögloinlblicklet. 13. Hundens klo-kfhlet. 14. Hiois- läktanezn.. 15. Uppliitfninigslölr-
sök. 16. Plå blättringsvlägen. 17. Kaptenen bletnafktalr nesitielrlna att sitt stolta
skepp; 18. Oviänitaldt återseende.

8. Wodern dressyr. Höga Original.

Herr jean skall utföra första numret och herr Auguste de öfriga. ,

Två kakaduer sitta uppflugna i en gunga och röransig at och an i takt un-
der det en annan svänger rundt i en virtlande dans.  ,

En mycket grann papegoja återvänder hem i ekipage, men snart bryter en
eldsvåda lös. Brandsoldaterna skynda till, och tack vare deras raskhet och skicklig-
het är all fara snart öfverstånden, hvarpå en animerad fäst vidtager. En liten vov-vov
törevisar en samling andra små vovar, kissar och andra småfåglar i broderlig sämja
- till största glädje för småttingarna som titta på - och äfven deras pappor
och mammor.

9. Min hund har sprungit bort. samlad.
eààåååéåiéa 1
Biljettpriser:  ålåtàsiråö öre7 2:dra 35 öre. I

VVgongs Fabriker, Kristianstad. 1910

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain