#6780: Åhus Nya Biografteater

tähus nya Kiogmfteater.

Två föreställningar hvarje Söndag kl. 6 och-kl. 8 e. m.

-----::

PROGRAM

Söndagen den 6 November.

Svenska bilder.

1. Ett besök på Skansen.

1. Uppgången till Skansen. 2. Lapplägret. 3. Morastugan. 4. Majstången.
5. Bollnässtugan. 6, Bredablick. 7. Svandammen och Bredablick. 8. Laxtorps-
gården. 9. Oktorpsgården. 10. Fremmestads väderkvarn. 11. Hällestads klock-
stapel, 12. Sollidsdammen. 13. jöddes sten. 14. Gammal gästgifvaregård (1600-
talet). 15. Håsjöstapeln. 16. Gamla kanoner. 17. Gamla grafvårdar. 18. Zoolo-
giska samlingar. 19. Kronhjort. 20. Vildsvin. 21. Får. 22. Åsna. 23. Getter.
24. Kaniner. 25. Olika djurgrupper. 26. lsbjörn, Fåglar. 27. Landtbjörn. 28.
Sälar. 29. Skansens bergbana.

Denna gripande bild, som är hämtad direkt ur lifvet, gör ett djupt intryck på
hvarje åskådare.

2. Bröt icke mitt burn här har öu mjölk.
3.    Episod ur rysk-japanska kriget.

Utamordentligt vackra natarscenerier. Storslagen framställning.

1. Ordern. 2. Afresan till kriget. 3. Mandschuriet. Krigsfånge. 4. Underkastelse.
5. En gata i Tokio (japans hufvudstad). 6. Sammanträffandet. 7. Téhuset. 8. Förenade.
9. På väg till fädarneslandet. 10. En smärtsam uppoffring. 11. Geishans död.

.4. Koko på maskeradbal. Komet..
5. CUnder Orientens sol.

Denna intressanta film för oss till två af de största kamrzstäderna i turkiska kriget.
ySaloniki och Smyrna,

Saloniki, som ligger vid bukten med samma namn, är hufvudstad i Macedonien.
Staden är trång och smutsig, men erbjuder med sina citadeller, kupoler och moskéer en må-
lerisk anblick från hafvet. Handeln från j det inre af landet blir i brist på järnvägar ombe-
sörjd af kamelkaravaner. .

Den andra delen af bilden visar oss Smyrna, hufvudplatsen för handeln i Mindre
Asien, hvilken stad är världsberönid för sina mattväfverier. Ett rörligt lif råder vid hamnen.
Det hela erbjuder en mycket intressant bild.

Ö.  Kolorerad.

7. En plikttrogen sjökapten.

En ovanligt spännande sjödrama i flera afdelningar.

1. Kaptenen i sitt hlem. 2. Order: vAfsejgla strax till Hull b) 3. Afsked
från de sina. 4. På sjön. 5. Skeppet förliser. 6. Kapmenlen sista man på
fartyget. 7. En tnogen kamrat. 8. Karptieniens lhlustnui flår mleidldlelalnidle om
olyckan. 9. Kalplfien ensam piå fartyget, tänkande på de stina. 10. Mörka ut- 1
sikter till räddning. 11. Hustruln afleser till olycksstället. 12. Räddad isii-
sta öglonlbiickleit. 13. Hundens kltokhlet. 14. Hlos läklanen. 15. Uppiliifninigsför-
sök. 16. Plå blättringsvtägen. 17. Kaptenen bleltnaktar resterna af sitt stolta
skepp. 18. Ovlänitaidt återse-ende.

8. Wodern dressyr. Högst originell.

Herr jean skall utföra första numret och herr Auguste de öfriga.

Två kakaduer sitta uppflugna i en gunga och röraw- sig af och an i takt un-
der det en annan svänger rundt i en virflande dans.

En mycket grann papegoja återvänder hem i ekipage, men snart bryter en
eldsvåda lös. Brandsoldaterna skynda till, och tack vare deras raskhet och skicklig-
het är all fara snart öfverstånden, hvarpå en animerad fäst vidtager. En liten vov-vov
förevisar en samling andra små vovar, kissar och andra smäfåglar i broderlig sämja
w till största glädje för småttingarna som titta på - och äfven deras pappor
och mammor.

9. Min hund har sprungit bort. Samtal...
Biljettpriser: gäst] gråtiäråt) öre, mm 35 öre. V

A.-B. Bongs Fabriker, Kristianstad. 1910

Information

Title:
Åhus Nya Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åhus
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain