#6777: Kosmorama

KOSMURAMA:x

- vid Ö. Storgatan .

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

Förevisningar af lefvande bilder

alla dagar kl. 6,10, 7,10, 8,10 och 9,10 e. m. Sön- och helgdagar
jämväl kl. 3,10 och 4,10 e. m.

 

 

fr. o. m. Måndagen de 21 t. o. m. Onsdagen den 23 Nov.

.1. Keiserliga slottet i Potsdam

Briljanta fotografier. q

2. ELilla Elsa.E

En liten flicka på villovägar.

 

Det är fältmanöver och under klingande spel marscherar trupperna in i dagens kvarter.
En ung löjtnant har bekanta på platsen och välkomnas hjärtligt i familjen. Fängslad af den
vackre officerens underhållande skildringar från militärlifvet, märker den unga modern icke att
hennes lilla dotter Elsa försvinner och på egen hand ger sig ut på en äfventyrlig färd. Ofver
broar, järnvägsspår o. d. se vi den lilla flickan vandra med sin oskiljaktiga docka på armen.
Barnet har tydligen ingen aning om1 de stora faror som hota och hotat henne. l hemmet
npptäckes naturligtvis flykten och fulla af ångest skyndar man att i alla väderstreck söka den
försvunna lilla Elsa. Förgäfves! Vid den hvirflande flodens strand hittar modern till sist
Elsas docka och med förtviflan i hjärtat måste föräldrarna taga för afgjordt att deras älskade
barn omkommit. Moderns samvetsförebråelser, att hon genom löjtnantens intressanta sällskap
kunnat så oförsvarligt glömma sitt ansvar äro gripande. .Förkrossad sjunker hon ned till
marken och där finner henne Elsa, som icke allsj har omkommit, utan tvärt om befinner sig
i högönsklig välmåga. Det blir stort jubel och de unga makarne omfamna hvarandra som
aldrig förr. Löjtnanten, som tänker uppvakta sin nya weröfringr med blommor, anser sig
också öfverflödig och smyger sig därifrån. Elsa stänger porten efter honom.

En bild full af stämning.

 

 

 

 

m Amerikansk konstfilm. m

 

 

 

3. mgröken Hrgbiggaxzi

Briljant spelab kärlekshistoria.

Fröken Argbigga är ett riktigt naturbarn, sin mosters förtviflan. Och då den för-
näme godsägaren, fängslad af hennes skönhet, gör henne till sin maka, blir det synnerligen
ej bättre. Ideligen försyndar hon sig mot etiketten, och uttråkad på allt ger hon sig till slut
ut på en utflykt med mannens brorson.

Men rendez-vouset aflöper högst illa för denne, och botad för sitt egensinne åter-
vinncs hon till sin man, som så gärna tillgifver henne.

 

 

 

4. Lago M agiore.

En bild för natur-Vännen

5. Den rutiga kläöningen.

Skämt.

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

AQB. sarge Fabriker, Kristianstad, 19170

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain