#6768: Kosmorama

KOSMoRAMA

vid Ö. Storgatan

(Aktiebolaget Svenska Biografteatern).

 

. 1. Eko från hela världen.

Uår nyaste klnematografiska revy innehåller:

Höstmanöverna i England.
Kapten Dickson rekognoscerar terrängen i sitt biplan.
Skärmytslingarne talrikare än stora strider.
Kungliga artilleriet ingriper.
Skottarne göra anfall-
ChaVez, hjältens från Alperna, likfärd.
På bangården i Domodossola. Aviatikern Paulham talar vid ChavezY bår.
Världens förnämsta aviatiker vid Chavez, bår.
Chavez, likfärd och begrafning i Paris.
Ärsminnet af revolutionen i Belgien.
Borgmästaren talar för Belgiens oberoende.
Blommor nedläggas pä medborgares grafvar som dött för fosterlandet.
Automobil- och motorcykeltäflingarne i Gaillan.
Starten. - Full fart. - 150 km. i timmen. - Målet. - Pristagarne.

2. Blomsterprakt.

En härlig stereoskopisk bild af sällsynt skönhet.
En triumf för Kinematografien.

3. jockeyen. . f

Ett kärleksdrama ur Verkligheten.

Den unge grefvesonen har utan sina föräldrars vetskap i hemlighet gift sig med en ung,
vacker arbetaredotter, och de båda unga njuta i fulla drag af sin kärlek och lycka. Så ofta det är ho-
nom möjligt vistas grefven hos sin hustru. En dag, då han återvänder till hemmet från ett dylikt
besök, mötes han af hårda ord och bistra miner. V

"Hans stolta föräldrar läsa en skandalnotis i en tidning om det hemliga äktenskapet. Det blir
en familjescen men den unge mannen vägrar att skilja sig från hustrun och det blir brytning med för-

äldrarne. - De unga äga nu helt hvarandra, men fattigdom och sjukdom göra insteg i det torftiga
hemmet. En dag får den törtviflade äkta mannen på en affisch läsa om en hästkapplöpning j och va-
rande skicklig ryttare beslutar han att bli jockey för att skaffa medel till sig och de sina. - Han blir

antagen. Snart är den stora kapplöpningsdagen inne och iförd sin prydliga dräkt lämnar han hemmet.
På kapplöpningsbanan igenkänner den gamle grefven, som är bland åskådarna, till sin stora grämelse
sonen bland kapplöpningsdeltagarna. -

Under det vilda loppet störtar den unge jockeyens häst vid ett hinder och ryttaren blir liggan-
de orörlig på marken. Folk störtar till och den skadade blir i hast bortförd från platsen af den gamle
grefven, som vid sonens fall glömmer allt annat.

l sina föräldrars hem får den skadade nödig vård och här hälsas också den förskjutna son-
dottern välkommen. Det hela stritar med försoning och glädje.

En gripande bild.

4. natur rh folk i Dalrnu.

Bilder från Sveriges intressantaste landskap.

Dalarna och dess folk ha sedan urminnes tider spelat en framstående roll i Sveriges historia
och bland Sveriges sevärdheter. Nästan hvarje fläck af Dalarnas jord är historisk, och detta jämte
landskapets naturskönhet draget främlingen dit upp.

Och mycket är här att se. Falun med sin koppargrufva, Mora vid Siljan med sin kyrkovall,
där Gustaf Vasa fortfarande står och håller tal till allmogen - på ett tyst, men vältaligt språk. -
Utmeland med sitt monument, Rättvik, Leksand m. fl. orter, alla gömmande minnen från den store
befriarens tid. De leende nejderna, de vackra kyrkorna, de karaktäristiska folktyperna ses med nöje

af dem, som ej besökt Dalarna, och de äterses med lika stort nöje af dem, som förut varit wpä on
och stället..

Svensk natur, Svensk historia och Svenskt iolklif.

5. Octa Ve w är modig.

Djurtämjare för att få en fästmö.

Octave är en slarfver till ung man, men i grund och botten präktig pojke. aBjörnare har
han i legio och han är högst ogenerad i fråga om deras behandling. Dess bättre har Octave en far-
bror, som beslutat taga gunstig herrn i uppsträckning. Farbrodern åtföljes på denna expedition af sin
unga, vackra dotter. Den unge mannen ligger dock helt i klorna på sina fordringsägare, och en af
dem inger honom den förständiga tanken, att gifta sig med en amerikansk milliadörsdotter. Det enda
villkor7 som uppställdes af den excentriska arftagerskan, är, att hennes friare går in i en lejonbur.
Octave saknar icke mod och fullgör detta prof på ett glänsande sätt, i det han till sin skönas förtjus-
ning till och med retas med de farliga rofdjuren. Då uppenbarar sig hans unga släkting på. scenen,
och de upptäcka plötsligt att de icke kunna lefva utan hvarandra. Octave slår den rika Iamerlkansknan
ur hågen, och de båda unga lyckas snart vända onkeln - med sin välförsedda plånbok - tillsin förman

Rolig och oförarglig.

   

 

Entré: 1:a plats 35 öre, 2:a och 3:e plats 25 öre.
Barn. 1:a plats 25 öre, 2:a plats 15 öre.
Reserverad plats (Läktaren) 50 öre. Barn 35 öre.

INTE: läggsfabriker, KristianstadV Fle

 

t

Information

Title:
Kosmorama
Printed year:
1910
Place:
Kristianstad
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain