#6766: Åmåls Biografteater

. i.-
W sågs-4,1; 1

ÄMÄLs 1(BloGRlan-:ATER.

Förstklassiga iörevisningar ai lefvande bilder
Hvarje vecka nytt program.

 

 

Program
för Lördagen den 29 och Söndagen den 30 Okt.

 

Nytt!

l. Flykten öfver Öresund.  i

Frih. Cederström på Väg öfver Sundet; Svendsen fullbordar. flygningen.

Alla tala ju om de på olika håll i dessa dagar anställda flygtäflingarna och flyg-
försöken. Länge höll frågan, hvem som först skulle flyga öfver Oresund, hela Norden i
spänning. Så lyckades dansken Svendsen bli den lycklige, och nu har svensken frih. ICeder-
ström utfört samma bragd.

Filmen återgifver de båda aviatikernas start å den danska banan, deras flykt rundt
banan och deras färd högt öfver sundets vågor. .

Ingen försumme detta enastående, blott några dagar förekommande
tillfälle, att här få se dessa flygningar, på hvilka hela världens
blickar, figurligt taladt, voro riktade.

Bild för dagen. - Nytt!

Bild för dagen. -ll Nytt!

 

 

 

 

Nytt!
2. Den elektriska tråden. man...
3. Äoäafara, svafveléälloma vid ålfeapel.

En mycket intressant bild.

. Svafvelkällan vid Pouolles. Svafvelkällornas kratrar. Hufvudkratern (115
Celsius). Rökkanalerna. Experiment med svafvelånga. Sidokrater. Svafvelångornas
stora tryckkraft midt på kratern. Källor med kokande vatten.

4.    Drama.

l. Resan till guldlandet. W 2. Olyckshändelsen. 3. Han igenkänner to-
nerna från den gamla orgeln.

Storslaget. Spännande.

5.q    Nya bilder från denna världens största cirkus.

Tältet rymmer 40,000 människor, 10,000 hästar, elefanter etc. Cowboy.
Indianer. I

Buffalo Bills gatupromenad. - Grand parade. m Cowboy-flickan till häst.
e-f- Indianernas krigsdans. -e Prärietåg. - Mexikanarna kasta lasso. - Arabiska akro-
bater. e Cowboy-lit. - Siouxindianer. aa Buffalo Bills serie. ä ((The Rang Riders;
vilda ridt. F Bucking Bronches.

6. När man har tur. Samma

7. Lehman hars stulit en matta. Dapiig .amelia

 

 

 

 

Konstfilm.
acARMEN
Skådespelare; Mzme Vittoria Depanto .......... .. Carmen.
M. Dante Capelli ................ .. Don josé.
M. Alberto Nipoti  ............ .. Remandado.
M. Ninchi ......................... .. Escamillo.

Af Prosper Mérimées novell har den italienska kinematograkonsten uppsatt
ett stycke ill? tablåer. "

Dramats innehåll är välkändt. Don josé Havarro, en god kristen, är an-
ställd vid Almazas kavalleriregemente, då han träffar en i Sevilla väl känd zigenerska,
Carmen. Hennes svarta ögon och förtjusande uppenbarelse förtrolla honom. Han
öfverger sitt yrke för att göra henne till viljes och har snart anslutit sig till ett smugg-
larband. Från den dag han flyr lefver han en vildfågels lif. Don josé begår brott
för att bevara åt sig ensam de skatter han fått af Carmen. Zigenerskan själf blir ett
af hans offer. Don josé genomborrar galen af svartsjuka (ty han ser henne före-
draga en annan) den vackra flickan, hvilken, då hon frivilligt gifvit sig ät honom, åf-
ven vill ha sin fria vilja att ändra sig.

9. (än parzszséa z CUenedzg.
Kinematografi i färger från Pathé Fréres 1

På morgonen för en gondol henne genom de gamla dogernas stadsdel
som öfverallt bär spåren af en förgången kulturs monumentala storhet.

Dufvorna på St. Marcustorget bilda en vacker tafla och på eftermiddagen
få vi i sällskap med vår parisiska aflägga en visit på Venedigs ryktbara spets- och
glasfabriker för att där få inblick i arbetarnas göromål och kräfvande sysselsättning.

När tiden för tédrickning är inne återvända vi så till de modernare kvarto-
ren, och. snart få vi se det mångbesjungna Venedig i festljus och musik stråla oss
till mötes ur skymning och mörker.

10. Peter på teatern.

Dråplig humeresk. Säsongens bästa skämtnummer.

Ä.-B. Bongs Fabriker, Kristianstati föl-0

Information

Title:
Åmåls Biografteater
Printed year:
1910
Place:
Åmål
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain