#6760: Record

lQecoPdclåafePn f

(IE Gör arangqg  -1n

mwwmzmmwmmwmmm:Ii:Ifwwmuxwwzw1"mfWWWwww: mmmmmmnffwnwwwWarg-Grå-"MWg-1"Wäfäffwm

II IIII HH HH UI! llll IIII HU II"

0000000000 oo  0000000000..
ä

2) 0 u
Susanna pa aventyr.

Lustspel utg.. av Nordisk Films Comp.
med .ITRIBOLTi huvudrollen.

 ir   u s v à g h als

eller

1)
Messterjlournalen.

Senaste Krigsnyheter.

3län

En h ustrus uppoffring.

Spännande sensations-skådespel i 2 akter.

 

 

 

 

 

 

åä-

 

 

 

 

 

a I w
Föreställningar: Vard. 15-112 7, 1,12 7-8, 8-1j210, 1[210--11 e. m.
Barn äga ej tillträde. Rätt till ändring av programmet: förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain