#6758: Wanadis

l
g

I - - ÖP:
wANoAHL & ANDERssoNs mye-Kem A.-s.. sTHLm 1915. Uf,

 
 
   
 

 

 

 

Med bergbana från Niese" Leonce tycker om små fötter.

Ett särdeles komiskt lustspel

Praktfulla naturscenerier. utgivet av Gaumont.

En. liten, llten man.
Lustspel från NORDISK FILMS COMP. med
FRD.  i uvurolle. I

tionde bude.

SKÅDESPEL.. I 3 AKTER
i I huvudrollerna: ROBERT SCHILDKRAUT och HANN! WEISSE. I
 0 Städa: 3-6 och 7-11 e. m. m Barn äga ei tillträde.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain