#6747: Record

(EB Gröf atamqå

WINWIIWIIHiI"Ilii!"W"llNH"lillmmimliIilllllmmlmlmlIW"WW! 1!!!meiI"HIlliffflliliiiiäiiiiä""iiiäåiääéiiiliiiääåiilä?gf-lläiiäii"fäiälem
Musikprogram: King Cotton Masch . . . . . . U . . . . J. P. Sousa.

Messteryouralen I En Sommg bwdgum

   
 
  
   
 

 

o Lustspel utgivet av
Senaste krigsnyheter. NORDISK FILMS Comp.

  

3) Tant Floras porträtt

En särdeles komisk skämtbild utg. av Vitagraph.

 

 

 

Säsongens första Ellen Aggerholm-Film

4)
I DEN NYA S TJÄRNAN

Skådespel i 3 akter utgivet av Nordisk Films Comp.

l huvudrollerna:

ELLEN AGGERHOLM 0011 ALF BL UTECHER.

Föreställningar: Vardagarö-Va 7, ljg 7-8, 8-11210, 1l210-11, Söndagar 3-6, 7-11.

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn. äga ei tillträde,

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain