#6740: Record

f ecoracp-Iåafepn

Gröf ö.me (If-D

[mlilllmlmm]illimlmifmimmimimmi""mig"IImmHilmgliiigmmUmm) "mmmIHnimzmmwmamtfw[Näää-(swa-maxaa:fxtrsiffäwmwaiannu"

l IIII llll IHI HH HH IHI Illl IHIWHU ll"

I dag föreställningar
till förmån för insamlingenI av ved åt de fattiga till jul.

PROGRAM:

Introduktionsmarsch.

ID Senaste krigsniyhmeter. . I

X 2) "F ULVI US KAMP FÖR CABIRIA" ;

  
 
  

    
 

      

  
 

1 :  
av Italiens store nati GABRIELE

Denna del utgör Yett helt för sig och börjar med Fuluius, återkomst
till Karthago.

 

Förest.-i oavbruten följd: 1j22-6 och 7-11 e. m.
Föreställningar: Vard. 5-1f2 7, 112 7-8, 8-1f2 10, 1[210-11 e. m.
Barn äga tillträde. Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA VFILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain