#6739: Record

(EB Gör atelqu

lllllmllll""llllmllllllmllll"llNllmllllmlllWill"lllllmllll"lllllmllllml "Will"lllllmllllllliåiilii"iliäåiääfåmlliåläiåiiflä?gf-lläwiällIliiäfllfllll

.......... n lntroduktionsmarsch "Ququn"

 

1)  I
T Messterjournalen. .

Senaste Krigsnyheter.

2) ,
Susanna pa ave-ntyr.
Lustspel utg. av Nordisk Films Comp.

 

 

 

 

 

 

med .YTRIBOLTi huvudrollen.

 

 

 

 

 

ål f i ä
E i - i f i i f ä
3) .
En cirkusvàgals
I ieller
En h us trus uppoffring.
i " Spännande sensations-skådespel i 2 akter.
ä å
Föreställningar: Vard. 5-1]2 7, lf? 7-8, 8-11: 10, 1falO--ll e. m.
Barn äga ei tillträde. Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain