#6735: Record

Öva.  
MN
Lä :när i
.I I

ecoPchzatePn
" (ED Göt atam (19 " I

[milltjmmimltmmitmfmilii]mHmmImlmimfmmlfmimmjlmmmWitt; Wim"HHtmntftlmwttgågutjt.meta-(att-"avtalatftf:faum-safmmf

"ll HH IHI lHl HH llll HU II"

3. II)

oooooooooo oo  0000000900..

 

ll)

Senaste krigsnyheter.

 

2)
StudentensV glada liv.

Nordiskt lustspel i 1 akt
med Carl Alstrup i huvudrollen.

 

 

 

 

s) I
Katastrofen 1 Kattegatt.
Skådespel Vi 3 akter utgivet av
j, NORDISK FILMS COMP.
I huvudrollerna:
Else Frölich, Carl Lauritzen och Otto Reinwald.

 

 

Föreställningar: Vardagar 5-1j27, 1f27-8, 8-11210, 11210-11. Söndagar V2 2-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga tillträde.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET..

f àw- mifffJà "H wifi "fr H " V H "Vi "ff ff ååh

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain