#6734: Record

I ai;  -L ,
Wilgfnma UL;  
 i..--  f

WWmrmmmwmlmiminmv"fmwnnmmmsznnmwww: mmwfinns:inf2-Imigäga-ångan"w"Häffffmfwam

I m. nu nu lm nn im uu Im ml im

 
       
  

 

  
   

Introduliltionsmarsch --------- H,- H I q
Ett modernt amerikanskt i Amors skälmspel
tidningstryckeri- Lustspel i 3 akter. .
En Synnerligen intressant bild från ett av 1 En munterl historia full av sprittande humor. v

  

världens största tidningstryckerier.

3) Ette l

Lustspel i 3 akter utgivet av

NOR-DISK FILMS COMP.

Ihuvudmnem: carl Alstrup Å0. Fru Ebba Themsen-Lund.

 

Föreställningar: Vardagar 1[2748, S-flfa 10, 11210-11. Söndagar 3-6, 71-11 e. m.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga ei tillträde;

Ä.=B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain