#6733: Record

Recopcffflåafepn 

Mummylillillllllmllmimlmm;Hmm!!llm!!!Iimmlmiimmfmllmmmmm; 1"mmmlmIimmlmwzmBmwfzcaföäzgaswmailas:"xtraf:alla:långfilm"

1 nn ull Illl lll IIII IHI llll lill Illl lll!

.......... N Introduktionsmarsch "unna"

 

1) Med ensamrätt för Sverige:

 

2)
Från trakten av Nancy  

Aufentiska Krigsbilder uppt- av BOLT, LAURlTZ OLSEN Och FRED. BUCH
"Franska Biograffackföreningen". 1 huvudrollerna-

HERTI-IA

En ung skådespelerskas roman.
Upptaget i 4 akter. l huvudrollen:

ERNA MORENA.

Allmänt uppskattad samt erkänd såsom en skådespelerska
av rang.

 

 

 

3)

 

 

 

Föreställningar: Vardagar 5-1j27, 1j27v8, 8-11210, ljg 10-11. Söndagar V22H6, 7-11.
Rätt till ändring au programmet förbehålles. Barn äga ei tillträde.

.. I A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain