#6732: Record

" .-: S1
J k; j. 1  b
i

IJ
q då Georg arena (19
iiiluwiiiimiii"imiiiimiiiiimiiiiimiiii!!mliii"IiiiiilmiiiiimiiiimW"WW Hilmiiiiiimiiiifmiiiiiiiiiiimåf

.......... "I Introduktionsmarsch .nn-un"

 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII II
a Auosassoris Tamm ML. smun Israiiiwl
lv lm nu ml mi lm lill ml lm

 

2)Vid Österrikes högsta grän:
ser under kriget.

En särdeles vacker bild, fotograferad
från 3,000 mtrs höld.

3Carl Alstrups kärlek på aktier.

Filmiars i 3 akter utgiven av
Nordisk Films Comp.

I huvudrollen:

CARL ALSTR UP.

Föreställningar: Vardagar 5-727, 1j27--8, 8:1!210, 112 10-11. Söndagar 11122-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. I Barn äga tillträde.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

l) I
Margaretas metod.

Komedi i 1 akt från
VITAGRAPH I

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain