#6729: Wanadis

((FULVIUS, KAMP FÖR ((L-ÅIBIRIÄGI

2:dra delen

 

av Italiens store nationaldiktare- GABRIELE d,ANNUNZlO.

Storslag-et skådespel upptaget i 4 akter.

OBJJ Denna del utgör ett avslutat helt för sig. i

F" t , Vardag 6-1f2f8, 1l28--9, 9-1j211 e. m.-
 i 0 Söndag 3-6 och 7-11 e. m. i . Barn äga tillträde.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain