#6728: Wanadis

i  9.4 ANADlsv
i Qfl: m mmmnnmlm i l I!

 

   

2IAHOLM.

En särdeles vacker bildserie uppt. av
NORDISK FILMS COMP."

1åenaste krgsnyheter.

     

Henny Porten-Filmen :

Ned I med männen

eller x
Bar-a inte giftas!!!

En munter episod1 från Hennys gröna ungdom, uppt. i 3 akter.

l l huvudrollen: HENNY PORT-EN. I

F .0 t , Vardag 6-1128, l[28-9, 9-1f211 e. Im.
 0 0 Söndag 3-6 och 7-11 e. m. Barn äga ei tillträde.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIETe

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain