#6725: Wanadis

ll
f"

I;
"W
wÅNDAHL & ANDERssoNs TvaxEm A.-B., sTHLM 1915. "5,

  
 

 

 

 

..
1 u, VI;
WWW

Il) Senaste krigsnyheter..I
2) "FULVI US1 KAMP FÖR CABIRI "
Cabzvrzas Rzng

avualiens store nationaldiktare GABRIELE -crANNuNle

 

 

F" t , Vardag 6-1X28, 1128 9, 9 Vgll e; m.
 0 0 Söndag 3-6 och 7-11 e. m. Barn äga tillträde.

i Rätt till ändring av programmet förbehålles. w
" - , o I Nästa vecka gives här på WANADIs=BloGRAFEN
ra e pu 1 , 2=dra delen av "PULVIUS KAMP FÖR cABiRlA",
.I KARTHAGos FALL.
V OBJJ Uarie del utgör ett avslutat helt för sig.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain