#6723: Orientaliska Teatern

0 81 Drottninggatan 81 0

IlllllllllllllIIIlIIIIlIIIIlIHIIllllllllllllllllllllllllIlIlIIIIlIIlHH?lIIIIHIIHIIIIIIIIHIIIIIIIIlllllllllllllllIIIllllllllllIIIlllllllllllllIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIHIllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllillilIllIllllllIllIlllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllIllllIllIllllllllllllllllllllllllllll
Windahl å Anderson: Tryckeri A.-B., Sthlm 1916.

   

MeSStePJOUPnaIen Den tappra svärmodern.

Enastående komiskt lustspel från

, Nordisk Films Comp.

4- med Lauritzwolsen, Oscar Stribolt
och Fred. Buch i huvudrollerna.

Ett storslaget panorama över den gamla staden.

Kärlekens triumf

Folkskådespel i 3 akter utgivet av NORDISK FlLMS COMP. -
I huvudrollen: WALDEMAR PSILANDER.

Obestridligen säsongens bästa

PSILANDE-F.

Senaste krigsnyheter bl. a. kronprins
Rupprecht av Bulgarien besöker
sina trupper vid fronten.

   
  
  
   
 

  
  
  
  
 

Föreställningar: Vardagar 5-1j27, V2 7-8, 8-IX210, 112 10-11. Söndagar 112 1-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.. Barn äga tillträde.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain