#6718: Orientaliska Teatern

rientaliska ffeatern
0 ål Drmåånlnggatan 31 0

IIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIlllllllIIillIlIIIIlIlllllllllllllllllllllllIIIIIIllllIlIIIIlIIIIIlllllllllllllllllllllllIlIlIlIIIIHHIIIIlIIllllIIIlIIIIlllIIllIIIllIlIlllllllIIIIlIlIIIIHIIIlIIlIlIIllllIIlllllllllllIIIIllllllllllllllllllllllIIIlllllllllllllllllllllIIIIIIIIlllllllllllllIIllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllll
wändahl å Andersens Tryckeri A.-B., sthlm 1915. W

QIIHIEEIllEEE!NEIIIHIIIEEIIIEIIIIllEIIIIIIIIIIIIIIIIHEHIIQ

Senaste krigs-hyheter .w -:

V.III-IllI-HEIIIHIIIEIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIQQ
Qtil-IHEBHIIEEHIIIIIIEEIIIIll-IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÄIIIIII.

2) Cabirias Ring.

lzsta del. av Italiens store nàtionaldiktare Gabriele dÄAnnunZiOS
stora filmskapelse: "

((Fulviue, kamp för Cabiria"

.III-IIIB!IWEHEIIHEIEEIEEMI!IIII...III-liIllllllllllllllll,
Föreställningar: Vardagar 5-1f27, lle 7-8, 8--1f210, 112 10-11. Söndagar 112 2-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga tillträde.

" - v Under nästa vecka gives här på oRIENTAusKA TEA=
 p. TERN 2zdra delen av "Fulvius Kamp för Cabiria"

KTHAGOS FALL.

 

QIII.

4Illilllllllnnllllb
.IIIIIIIIIIIIIIIIIIV

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain