#6717: Orientaliska Teatern

.n 
A av 1 V)-
.k .M ,
:li-fw] qNW
(23"- tv x j
får 430 f
75.1
ia ha

lf?

r

.A 1 .
:är r
Vu flyr;

(Örientaliska fJ-eatern

0 81 Drottninggatan 81 0

llllllllllllllllllIllllllllllIllllIlllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIllllllllllllllllllllIlIllIllIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllIIIIllIlIlIlllllIlIIIIllIlIlllllllllllllIIIlIllIllllllllIIIllllIllllllllllllIlIIllllllllllllllllllllllllll
Wändahl & Andersens Tryckeri A.-B., Sthlm 1915.

 

 

 

få; 1
1) I [I 2) HÖR över hök.
M   .0 u  a  n I  Nordiskt lustspel med Jtribolt och Buch i
Senaste Krigsnyheter. y huvudrollerna.

 

Iaäzilder ur fågellivet.

.En instruktiv bildserie.

randsoldalens dollar.

Spännande drama i tre akter utg. av NORDISK FILMJ COMP.

 

l huvudrollerna:

Alma Hinding, Alf Bliitecher och Carl Lauritzen.

Föreställningar: Vardagar 5-112 7, 1[27--8, 8-11210, Ijz 10-11. Söndagar 112 2-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga ei tillträde.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain