#6714: Orientaliska Teatern

4rienlaliska ffeatern

0 31 .Drottninggatan 81 -

llllllllllllllllllllllllllllllIlllllllIlllllllllllllllllllIlllllllIIllllllllllIIllllllIlllllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIlllllllllllIIllllllIIIIIIIIIIIIllIIlIIlIIllllllIIIIIIIIIlllllllllllllllllllIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllIllIllIlIlllllIllllllIllllllllllllllllllllll
wänaam a humana Tryckeri A.-B., sthlm 1915.

 

 

 

1) 2)

Senaste Messterioumalen SkePPaI-"ens dubbelgångare

Nordiskt lustspel i 1 akt med
Intressanta krigsnyhetef- Lauritz Olsen o. Fred. Buch i
q i huvudrollerna.

 

 

 

 

 

3).

         

En livsbild i  akter

med H A N N I W E I s S E i huvudrollen.

En träffande skildring ur storstadslivet med dess frestelser och försåt. Den Vackra men
fattiga flickan, berättelsens hjältinna, lyckas efter en hård kamp för tillvaron Vinna-
lyckan i fullaste mått.

 

 

 

Föreställningar: Vardagar V2 7-8, 8-112 10, 112 10"11 e. m. Söndagar :Ev-(i och 7-11 e. m.
Barn äga tillträde. - . Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain