#6713: Orientaliska Teatern

kr! riventaliska ffeatern

0 31 Drottninggatan 31 0

llllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIIIllllllIlllllllllllllllllllllIIIHIIlIIIllIIIHIIIIIIlllllllIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllIllllllllllllIIllllllIIllIllIllllllllllllllIIIllIllllllllllIIlIlIIIIllllllllllIlIIlIIIIlllIIIIIIIIIllIIlllllIlllllllllIlIlIIIllllllllllllllllllllllll
Wåndahl d. Anderson: Trycker! A.-B., Sthlm 1915.

1) 2)
Senaste Messterioumalen. F r 1 a r s c e n e n.

Högst intressanta nyheter från Lustspel i 1 akt utg. av
kriget. Nordisk Films Comp.

 

 

 

 

 

 

3)

En

Säsongens första

Henny Porten-Film:

 är .J  en s mar Wr.

Drama i 3 akter.

I huvudrollen: HENNY PORTEN.

Gripande bilder ur konstnärsvärlden.

   

 

 

 

Föreställningar: Vardagar 5-1j27, 1f27-8, 8-11210, 1[210-11. Söndagar 3-6, 7-11.
Rätt till ändring m: programmet förbehålles. - Barn äga tillträde.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain