#6710: Wanadis

à TJuvPAcK
Senaste krigsnylleter. äårfsäskånåfmrizzmäkozfäxåän;

BOLT, LAURITZ OLSEN och FREDR.
BUCH i huvudrollerna.

HmFrån Montenegros huvudstad.
Synnerligen intressanta bilder.

 1 BhS dollar

Folkskådespel i 3 akter i
utg. av NORDISK FILMJ COMP. med i I

 Alma .Hinding, Alf Bliitecher och Carl Lauritzen i huvudrollerna.

 

 

i

 

 

 

   

 

 

F" t , Vardag 6-1128, 1l28 - 9, 9-1j211 e. m.
 Q 0 Söndag 3-6 och 7-11 e. m. Barn äga ei tillträde.

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain