#6700: Orientaliska Teatern

(Örientaliska .CJ-eatern
0 81 Drottninggatan 81 0

IllllllIIlllllllllllllllllllllllIIIHIIIIIIINIIIIIllllllllIIlIIIlllllIII!IHIIIIlIIIIIIIIlIIlIIIIIHlIIIIIHIIIllIlllllllIlIIllllllIlIlllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIlllllIIllllllllllllllIIllllllllllIllllllllliIllllllllllllllllllIIlllllllllIllllllllllIlllllllllllllllllllIlllllllllIlllllllllllllllllllll

 

Wändahl å Anderson! Tryckeri A.-B.. Sthlm 1915.

 

       
    

l)

I Senaste krigsnyheter. Studentens glada liv-

Nordiskt lustspel i 1 akt
med Carl Alstrup i huvudrollen.

   

   

. Katastrofen i Kattegatt.

Skådespel i 3 akter utgivet av
NORDISK FILMS COM P.

I huvudrollerna:

Else Ffölich, Carl Lauritsen och Otto Reinwald.

Föreställningar: Vard. 5-112 7, Val-8, 8-11210, 11210-11 e. m. Sönd. 1j22-6 och 7-11 e. m.
Barn äga tillträde. Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain