#6699: Orientaliska Teatern

I rienlaliska ffeatern

0 31 Drnttninggatan 31 0

lllllIlllllIIIIIllIIIIlllllllllIllIIIIIIIllllllllllilllllllllllIlllllllllillllllllllllllIllIllIlIllllllllllllllllllllllilIlIIIIllillllllllllllllllllllllllllllllllllliIllllllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllIIIIIIllIlIllllllllilllllllllllllllllllllllllllIlIllIIIlllllllllllllllllllllll
Windahl å Anderson: Tryckerl A.-B., Sthlm 1915.

 

 

 

l) 2)

MBSSIQYIOIIrIIälen Lennce tycker om -små fötter

senaste krigsnyheter- Komiskt lustspel utg. av Gaumont.

 

 

 

 

8) . l i 4)

Böhmiska vattenfall En llten, Ilten man
Hänförande naturbild upptagen av Lustspel från Nordisk Films Comp.
Nordisk Films Comp. . med Fred. Buch i huvudrollen.

5) g i
Det gamla fyr-tornet
Storslagna eller Storslagna
scenerier. scenerier.

Smugglarens dotter

Spännande folkroman berättad och iscensatt av
NORDISK FILMS COMP. i
I huvudrollerna:

Alf Blätecher, Carl Lauritzen och Else Frölich.

Föreställningar: Vardagar 5-V2 7, V2 7-8, 8-1l210, 1f210-11. Söndagar 3-6, 7-11.
Rätt till ändring av programmet förbehålles. . Barn. äga ei tillträde. I

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain