#6698: Orientaliska Teatern

Wrientaliska -ffeatern
0 81 Drnttnimggatan 81 0

HIHIII[HIIIlHIHIIIHIHIIllllIIIIlllIIlIllllIlllllIIIIIHIIIlllllIIllllllllllllIllllllIllIHIIIIIIIIHIIHIlllHHIIlllllllIHIIIIIIHHIIHIIHIlllllllIllllIHillllllllllllIIllllIlHIIIlllllllllllllllllllHlillllIIIllllllillilllllllllIlllllilI!IIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllilllllllilllllllllllllllillllllllllllll

Wändahl å Andersens Tryckeri A.-B., Sthlm 1915.

 

1) 2)
Senaste Messterioumalen. 0111125532 i Sunet"

Högst intressanta nyheter från Nordisk Films Comp"
I huvudrollerna:

krigetI Nic. Johannsen och Fredr. Buch.

Ustedalen.

En resa på Bergensbanan genom snöhölida landskap.

 

 

 

Ia)

Vackra upptagningar av .

NORDISK FILMS COM P.

4) I farans Stund.

Skådespel i 3 akter
utgivet av NORDISK FILMS COMP.

med Ebba ThOmSen-Lund och Alf Bliitecher i huvudrollerna.

Föreställningar: Vardagar 5-1j2 7, V2 7-8, 8-1l210, 1l210-11. Söndagar 3-6, 7-11.
5Rätt till ändring av programmet förbehålles. Barn äga ej tillträde.

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain