#6697: Orientaliska Teatern

rientaliska geaytern

0 31 Drottninggatan 31- 0

IlIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllIIIllllllllllllllllllllllllIIllIIIIllllllIIlllllllllllllllllIlIIlllllllllllllllllllllllllIIIIIIIlIIIIlIllIIIlIllllllllllllllllllIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlIlllllllllllllllllllllllll
Wändahl å Anderaons Trycker! A.-B., Sthlm 1915.

 

  
    
  
 

 

Med ensamrätt för Sverige:

I ford Kitcheners besök vid iranska armén

Upptaget av Franska Biograffackföreningen med särskild tillåtelse
av militärmyndigheterna.

amösen rån Nat  

Nelly La Gigolettes roll utföres av den kända italienska skådespelerskan

FRANCEJCA BERTINI.

  

   

Spännande Kriminaldrama i 4 akter.

 

 

Föreställningar: Vard. 5-1f2 7, 112 7-8, 8-11210, 1[210--11 e. m. Sönd. 1f22-6 och 7-11 e. m.
Barn äga ei tillträde. Rätt till ändring av programmet förbehålles

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain