#6695: Orientaliska Teatern

0 31 Drottninggatan 81 0

lllllIlIIIIIlIlIIIIlIlIIlIlllllIlIllIHIIIIIIIIII"IIIlilllllIIlIllIIlllIIIIIlllIllIIlllIIIIlIlllIlllIlIlIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIllllllllllllllllllllIlIIlllIlllllllllllllllllllllllllIIIIlllllIlllllllllllllllIllllIIlIlllllllIlllllllllIllIlllllllllllllllllIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllIIllIIIIIllllllllllllllllllllllll

Wlndnhl i Anderson: Tryckeri A.-B.. Sthlm 1915.

 

I) Vid Österrikes högsta grän:
ser under kriget.

En särdeles vacker bild. fotograferad
från 3,000 mtrs. höjd.

i

 

2) Margaretas metod.

Komedi i 1 akt från
.vlTAGRAPH

 

 

Earl Alsfmps kärlek på aktier.

h . Filmfars i 3 akter utgiven wav
Nordisk Films Comp.

I huvudrollen:

CARL ALS TR UP.

 

.J

Föreställningar: Vard. 5-11, 7, 112 7-8, 8611110, 1[210-11 e. m. Sönd. 1122-6 och 7:-11 e. m.- v

Barn äga tillträde.

Rätt till ändring av1 programmetI förbehåller;i

Information

Title:
Orientaliska Teatern
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain