#6692: Wanadis

.-. 71: n I

1) Messterjournalen. r) Ombytta roller.

Intressanta nyheter bl. a. avtäckandet av Nordiskt lustspel med Nic. Johann-I

monumentet över Järn=Fältmarskalk .
Hindenburg. 1 sen och Fred. Buch 1 huvudrollerna.

 

 

 

 

 

I 3) oo
F orsmollan..
Vackra naturscenerier från Skåne upptagna av
Nordisk Films Comp.

     

I Psierl q

4) v 4 O d 
En uppstan e se.
Drama i 3 akter utgivet av NORDISK FILMS COMP.

I huvudrollerna:
up och Ebba Thomsen-Lund.

i deff] vw 4:4

I 1 Vald. Psilander, Carl Alstr

 

   

 

 

BEMÄRK! Ändrade tider. Y BEMÄRK! Ändrade tider.
oo . Val-dan 6-1j28, l[28--9, 9---1f211 e. m.
 0 Söndag 3-46 och 7-11. Barn äga ei tillträde.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain