#6690: Wanadis

3.5.1 I 1-1."

24 ..
 W
527,

 

S
I

.war V .marr-
a .lÄ HN "I U
l -M lya-Vmwwv-.wj-ärm-j-"ra in?  .wa-.WH P 1 i. 

 

 

 

 
  
 
 
 

I) ..
I Engelska armén vill Dardanellema I glynålder-n.

Aut t" k k - b-ld -1 i
en Is a ngs l er Ett särdeles komiskt lustspel utgivet I

 

upptagna med särskild tillåtelse av engelska .
regeringen. av UHIOD-

 Ett spännande Iivsdrama i 1 akt utg. av Vitagraph. 

4)aa falska Valdemar

Lustspel i 2 akter utgivet av NORDISK FILMS COMP.

d bb u d - r 
II u  CARL ALS TR UP. .

 
 

 

b w saa-aa, a , an I
 0 0 Söndag 3-6 och 7M11. Barn ä a ej tillträde.
8

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain