#6689: Wanadis

ll
f"

v
wÅ-NDAHL & ANDERSSONS TRYCKERI Afa., sTHLM 1915. "th

    

 

 

 

 Den förklääåaia ilickan

Spännande drama i 1 akt utg. av I

Messtermurnälen

Senaste krigsnyheter.

  

VITAGRAPH

 

3)

 

Nytt för Stockholm Nytt för Stockholm

 
      

b b , 
i: ef) X
Rea Q 
ä

el i 8 akter

 

officin: MEJJTERFILMJ.

FÖ t , Vardag 6-1128, l[2810-9, 9- 1l211 e. m. .
 0 0 Söndag 3-6 och 7-11. Barny äga tillträde.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain