#6688: Wanadis

svÅeEN

 

 

 

 

n Betektivens goda gärning

l Spännande drama med COSTELLO
U i huvudrollen.

 

Messterioumalen

Senaste krigsnyheter.

 

 

 

,3)

Petterssons kärlekshistoria
Nordiskt lustspel. Enastående komiskt.

 

4)

                  

Cirkusclrama i 50 avdelningar utgivet av NORDISK FILMS COMP.
I huvudrollen: 

I

F" .t , Vardag 6-1128, V28 9, 9-111211 e. m. i
 0 0 Söndag 3-6 och 7-11 e. m. rBarn äga tillträde.
i Rätt till ändring av programmet förbehålles.

IA.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain