#6686: Wanadis

1)

2)
I Med ensamrätt för Sverige: V  o
Franska och Engelska flottoma De nya ljusgpa-

 

 

 

 

. i i Enastående komiskt lustspel utg.
vld. Dardanellerna- av NORDISK FILMS com.
Särdeles intressanta bilder. lmed STRIBOLT i huvudrollen.
s) I
Psilanderdilm! Psilander=filml

      

Storslaget skådespel i 3 akter utg. av
NORDISK FELMS COMP.

l huvudrollen:

VALDEMAR FSILANDER.

F" t o Vardag 6-1X28, V28M- 9, 9-11211 e. m. . "
.  0 0 Söndag 3-6 och 7-1l e. m. Barn äga tillträde.
Rätt till ändring av programmet förbehållesa

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain