#6685: Wanadis

ngålgsälråäm

2A- vANADIsvÅGEH 24- 

. . i v
u wÅNDAHL ä ANDERssoNs TvaKERa A.-B.. sTHLM 1915. myr?

       

 ........................................ ... ............................................................. 
   M e s s te r 3 o u r n a l e n =
 i  Krigsnytt. I 

 2. Den hemlighetsfulla skatten

 Witagraphdrama. 
.... 
Den nye lnformatorn
Lustspel från Nordisk Films Comp;

I åkapten Kleinschmidts Nordpolsexpeditionå .

Kinematografiska upptagningar i 4 akter.

Enstämmigt lovordad av Jtockholmspressen.
............................. nä;.äifätääxg.Ä.äggääälägga:.............................
Föreställningar 1[27-8, 8-11210, Ijz 10-11. Barn äga tillträde.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain