#6681: Wanadis

.RX

Y 1

  Wäwälgsälmasäm

24 vANADv

       
      

i 7.::

g WÅNDAHL & ANDERSàONS TRYCKERI A.-B., STHLM I 15

 

 

Messteriournalen

Krigsnytt.

 2. Den hemlighetsfulla skatten

Witagraphdrama.

Den nye informatorn
Luàtspel från Nordisk Films Comp.

kapten Kleinschmidts Nordpolsexpedition

Kinematografiska upptagningar i 4 akter.
Enstämmigt louordad av Jtockholmspressen.

Rätt till ändring au programmet förbehålles.
Föreställningar 11,2 7-8, 8-112 10, Ijz 10-11.

Barn äga tillträde. I

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain