#6678: Wanadis

X 1
då . Wu
åbwa

nik-
,t
.Ål

:åleSEEsläE-:Ia
2.4 vANADIstGMqI 9,4- 
l l 

       lwÅNDAHL s. ANDERsåoNs Tnvcxsm A.-n.. sTHLm 1915.
I  y

 
 

 

 

 

" 2) En dubbel fara.

Spännande drama utg. av Vitagraph.

Messterioumalen.

Senaste krigsnyheter.

3) Idylliska flodpartier.

En storslagen naturbild.

 

 

 

 

4) Lehman. Journalisternas konung.

Komiskt lustspel.

 Det gamla iyrtomet ---Sf""lag"a

 

 

 

 

5

 

scenerier!

 

 

eller

Smugglarens dotter.

Spännande folkroman berättad och illustrerad av
NORDISK FILMS COMP.

I huvudrollerna: Alf Blälecher, Carl ÅlStrup och Else FrÖliCh. I

 

 

F" t , vardag 6-v28, 1f28-9,"9-v211 e. m.
 .I Söndag 3-6 och 7-11 e. m. Barn äga ei tillträde.
Rätt till ändring av programmet förbehålles.

A.-B. SVENSKA FILMSKOMPANIET.

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain