#6675: Wanadis

Weimelesäläezeeem

 

9.4 vANADIsvÅGEN 24-

  

 

 

 

 

Senaste
krigsnytt

Intressant

bildserie

 

F.

 

 

.no-000.00.    0000000000..

S YNDAFALLET

Skådespel i 4 akter med HENNY PORTEN

i huvudrollen.
...I-O... .OI-I...-ICO......OO-IIIOIOOOIIO.II....0.0...I-...OOOOOOOOIOOOI0.0.0...

Ett inlägg i tidens brännande spörsmål:

Olyckliga, ogifta och övergivna mödrars ställnig

 

 

 

Trots de stora kostnaderna äro biliettpriserna satta så lågt som 25 och 55 öre.

Föreställningar kl. V2 7, 8 och 112 10.

Barn äga ej tillträde!

Information

Title:
Wanadis
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain