#6673: Record

.IX
N

  pecoradqåafepn

(EP Gröf afamCIQ

UWWIHUI"WWWWHHWHHWHNWHIifHIliilliffåliililfllllmIHHIW Wim""HHWIIIWÅWEIEITåliäåääålåwéiläwääåäfläåfä-I-IIäwäåäwäiäf"IHM
MUSIKPROGRAM

I Didn,t raiso my boy to bea Soldier
Marsch 4 .lll Pianiadosi.

 

 

2.

l.
En modem Don Juan- Den gamla historien

Komedi i I akt från Nordisk Films 4 u
Comp., med Om Kärlek!

S T R I B O L T Drama från Uitagraph.

i huvudrollen.

 

 

 

Ung älskar min hustru. "

Lustspel i 3 akter.

OBS.I Ett värdigt motstgcke till förra säsongens stora
succes: "Den blå musen."

 

 

Rätt till ändring av programmet förbehålles.

Information

Title:
Record
Printed year:
1915
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain