#6659: Ekbacken

IEI liTll

BIOGRAFEN

EKBACKEN

 

 

 

Föreställningar oafbrutet Fredagar kl. 7- l0 e. m. Lördagar kl. 6-I0 e. m.

Sön- och helgdagar kl. 2-6 och 7--l0 e. m.
Biijettpris l5. 25, 35 och 50 öre, Söndagar efter kl. 7 e. m. 50 öre.

i:
PROGRAM

Första afdelningen.

När Tönaaon vanan.
högsta vinsten-

En hederlig bonde, som har det välklingande namnet Jönsson, vinner högsta
vinsten på ett stort lotteri och skyndar sig genast att dela sin glädje med sin ende vän,
sin åsna, Herr Patachon.

De båda vännerna Jönsson och Patachon skynda sig genast att omsätta. sin
vinst. Pataclion omhuldas kärleksfullt af sin husbonde, som tar honom med sig till
kaféet. konditor-n, i automobil etc. och för ett i allo gladt och lyckligt lif.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektricitetens verkning.
-- Äktenskaplig lycka. --
ä öääàdähl.

(Magnifikt. kolorerad.)

Ett elmrmnnt nummer, visnnde de mest spännande episoder ur cowboylifvet å
sydvästra Nordmnerikns nybyggaremarker vid dne ändlösa prliriernn.

Il ufvudafdelningar:

1 Med frukost till cowboys! 8. En modig pojke.

2. Obehngligt. möte i skogen. 9. I det sofvande röfvarliigret.

3. Vid cowboys lager-plats. 10. Befriad.

 Prärieröfvnrno uppgörn sin plnn. 11. Röfvarne upptäcka bortförandet.

5. På hemvåg. 12. En llykt på lifl Och (löd.

Ii. Bakhållot. 13 Ett motanfall at cowboys.

7 Flickan tages som gisslan för en 14. Lasson fångar den siste röfvaren.
kolossal lösesunmia.- 15. Äter vid nybygget.

Andra afdelningen.

 

M -,,  M.  En saga.-

Utolnordentligt vackert kolorernd bildserie.

Dromedar exercis.

Högst intressant. Enastående. i

 

 

Den förvandlade tårtan

eller

hvad en springpojke kan råka ut för.
E E

Rätt att ändra programmet förbehålles.

 

 

 

Nytt program hvarje vecka. är Program 5 öre.

Kafé 1 tr. upp. Damkafé nedra botten.

Carrer. Franzéna tr. Stockh. 1909.

Information

Title:
Ekbacken
Printed year:
1909
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain