#6627: Arbetareföreningens Biograf

ARBETAREFÖRENINGENS

6- Biograf --

Söderköping.

 

Söndagen den l7 April kl. 6 och 8 e. m.

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka l

Nytt ewon
varje vecka!

Ilversvàmnirnarra i Paris.

lllàlande scener från de översvämmarle stadsdelarnas ovanliga
"gatuliv".
Alla måste se dessa enastående scenerier!

Upplos ring av blinda.

Konsifilm. Konstfilm.

Carmen.

Film de Art. Efter Prosper Merinées novell.
mmm:
.X-l :rmc Vittoria, Lepanto Carmen.
Mr Dante (Iapelln . . . . .. Don José.

Mr Alberto Nipoin  Romendåmlo.
Mr Nrnchj . . . . . . . . . . . . . .. listermillo.

Av Probpcr Mérinées novell har
den italienska kincrnatografikonsten
uppsatt (att stycke :w 17 tablåer.
Det iir ctr mäktigt min :hur-mmm
verk, synnerligen) pittoreskt inspe-
lat i samma trakt, där händelsen en
gång verkligen tilldfragit sig. Dm-
rnirts innehåll iir välkänt. Don José
llavrarrro, en god kristen, är .anställd
vid Alrnazo-s kaxfralll-eriregemcnte,
då. han träffar en i Scrolla välkänd
zigmrcrska Carmen. Hennes stora,
svarta ögon och förtjusande uppen-

gcr sitt yrke, for att göra. henne till
vil-jer., och har snarrt anslutit sig till
ett smuggkrreband. Från dlan diag
55.11 flyr, Ice-cr han en vildfflgcls lir".
Don jo-sé gör allt för .att -berv-ara åt
.sig ensam de skatter, .han fått av
(Tar-men. Zigvncrskzur själv blir ett
:rv hans offer, ty Don José ser hen-
ne liked-rage1 en: annan och blir ga-
len av svart-sjuka på] den vackra
flickan, vilken, då hon frivilligt gi-
vit .sig åt" honom, även vill ha sin
.lir-in. xilja att ändra sig.

 

barelse förtrollar honom. Han över-
Ingen bör lörsumma att se detta dramatiska konstverk.

Mohammedanerna hemma hos sig.
En vild cyckellur.

Zologislra trädgården i Frankfurt
em Main.

Bildr irån Kilpnhamn md
omgivningar.

Storslagen och vacker naturhilrl.

lluru mamma behandlade Minns
lriare. .

085.! Musik för flöjt och piano. OBSJ

 

Entré ,- 35 öre för äldre, 20 öre för barn.

 

 

(lust. Thoréan tryckeri, Söderköping roxo.

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain