#6621: Arbetareföreningens Biograf

AAA-.A

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
. D
I
I
I
I
I

-vv

ARBETAREFÖRENINGENS

I I Biograf. I

-- Söderköping. --

 

Söndagen den 4 December 1910 kl. 6 och 8 e. m.

Nytt program
varje veckal

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

Silverminor i Italien.
Uriabrikor Books på utllykl.

Sammanställningen mot

[kardinal

Dramatisk bildserie.

Richelieu.

Spännande handling, försigigàr under Lud-

vig den Xlll:s reglering i Frankrike.

Den unga. Julie de Montemart,
kardinal Richelieus myndling, har
förälskat sig i ädlingen Adrien de
Mauparat, och efter någon tvekan
har kardinalen givit sitt samtycke
till deras förbindelse. Konungen
har emellertid lIctagits av kärlek
till den unga damen och för att
vinna hennes gunst söker han skil-
ja die älskande. Adrien dömles till
döden för en gammal politisk förse-
.else och Inlie- imspàrras tills, vida-
re i ett kloster. I sitt trångmäl flyr
Adrien tillv sin vän de Barades, för
att få. hjälp. Denne, som är kardina-

 

.l-ens svurne fiende, påstår Richelieu
vara upphovet till hela intrigen, och
lockar därigenom Adfrien att orga-
nisera en sammansvärjning mot
kardinnlen för .att tillfångataga ho-
nom och rödja honom ur vägen.
Genom en slump erfar emellertid
Adrien kardiinalens oskuld! i intri-
gle-n, såväl som1 Barades försök att
genom samman-svärjningen få Ad
rien i sitt våld, var-för han också
röjer .allt för kardiniarlen, som i sin
ordning förenar de älskande, och i
vrede. straffar den fallslke Barades.

Bilden är alltigenom mycket spännande.

Vinicridyll.

Hänförande vackra: natursoenerler.

Då snön llagt sitt jämna, mjuka,
vita täckelse över den hårda, kalla
jorden och solen från klarblå. vinter-
himmel med sin strålglans kommer
.allt att glänsa och glittra lsom skö-
naste diamant-er - då tycker nolrdf
bon -- med] rätta. -- att hanls land
är det skönaste på jordlen; den hö-
ga, rena luften höjer livslusten och
stärker musklerna, och snö-n, allas
gemensamma egendom och glädje-

källa, ger en inbjudande tummel-
plats för både arma och rika..

En slik 1solmöttad vinterdag till-
braikt yunder sport och lekar i det
fria ger oss fullt ut lika mycket
hälsa, krafter och nöje, som en
vecka vid .en av Söderns allra mo-
dernaste kurorter och faller sig
dessutom oändligt mycket billiga-
re.

Orientaliska danser.

Kinematogralfi i färger av Pathé Freree.

ATHEN.

väcker ochy intressant naturum.

Vi föras till Athen, denna :skatt-
kamnmre för .allaI konstälskalre,
överfull som denna stad är med de
praktfullaste: minnen från fornti-
dens Grekland, det lyckliga land,
där skönheten. och livsglåidjen är
vid: sin ståndpunkt; vi föras förbi
Olympia-Templet, minnesrnàrket
för Lysikrates, Vindens Torn, Tho-
-rens Tempel och Sokrates fängel-
se, där denne skönhets- och vis-

dlomsdyrkare satt inspärrad, en av
forn tidle-n s präktiga s te byggnader.
Genom den moderna staden, över
Concordiaplatsen och förbi Natio-
nalhianken komma vi till diet härli-
ga Pantheon med sin världsberömda
fris, förbi Erechteion, Dionys-e tea.-
ter, Nikos Tempel och stå nu åter i
det modärna Athen på Place de
Coustitution med det nu så aktuella
Kungliga slottet.

När Kalle Blomkvist lät sjukskriva sig.

Gripen av en iför-kross:r.ritle liittja dIc av en vredgadl domsmakt i form

finner Calle Blomkvist  en dag
föranlåten .att genom sin portvlakt
tillställaI direktören ett meddelan-
de om .att en svår sjukdom håller
honom fjättrad vid sjuksängen.
Men ack, till jordisk glädje är
fåfängli-ghet. Snart finner Calle
Blomkvist sig1 lika1 hastigt som lus-
tigt föirflyttadl ur sitt gudomliga
slöhetsparadis genom uppträdan-

av en 1från den bekymrade direktö-
ren sänd läkare - Lasarettet.

Där blir nu Calllef Blomkvist det
oskyldiga. offret .för alla vår tids
ve t enska pliga behandlingsm etodler,
dusch, elektricitet, massage etc.,
så att han till slut, hIalvdlödl av be-
handlingen och mfeid :hjärtat i hals-
gropen, rymmer tillbaka hem igen
-- "det skall tusan. vara sjuk".

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för barn.

min: lem. Gust. Therons tryckeri.

-AAA--MAA-A--AAAAA-AAA A A

l

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain