#6617: Arbetareföreningens Biograf

..- -A

vvvvvvvvvvvvvvvvvv

l

Shk-rköping 1910.

ARBETAREFÖRENINGENS

I Biograf. I

- Söderköping. --

 

Söndagen den 4 September 1910 kl. 6 och 8 e. m.

PROGRAM:

Nytt program
varje vecka!

Nytt program
varje vecka!

Hilsinhon med omgivningar.
Illusionisten.

Konstfilm ! Konstfilm-t

Sensationell, direkt från Amerika inkommen nyhet.

Dykarna.

Ett drama på havets botten - Spännande bildserie.

ModÅ Ioktrisko järnvägn från
Chamonix till Woloroin.

De mest hänförande natur-scenarier.

De sehweitziska bergsingeniörer-
un draga sig aldrig tillbaka då det
gäller .att skapa ett nytt mäster-

högt upp i bergen lättare. jämvii-
o ..

gen gar langs med en bäck allt

högre upp bland bergen; vi se Ar-

verk. Den som sett Schweitzy berg-
banor vindla sig uppför bergen,
skall
djärva männen hava titt överskrida,
för att göra den besvärliga vägen

Pariser-Nyhet!

l- trapotzon.

Enastående intressant.
Vi får här se de berömda akro-
heterna Fiaeori, som bestå .av en

man och två kvinnor, under det de
utföra, .förvån-ansxàirda konst-styc-

Konstfilml

Pygmalion.

vidkännas de hinder som del

gentiàresbergen med sina jöklar.
Landskapet blir 1allt mer romantiskt
tills slutligen banan slutar vid den
fransk-sriiweitziskn järnvägsstatio-
nen Weller-eine.

ken, som utföras med underbar
smidighet, skicklighet och säker-
het.

Konstfilm !

Storslaget kolorerat sagospel.

Skådespelare:

Enligt sägnen har Pygrnalion, (Äy-
perns ryktbnre bildhuggare, för .att
.helt kunna ägna sig ät .sin konst,
.avlagt ett heligt löfte att. leva i det
strängaste celibat. För att häinnus
låter då Venus honom besinnings-
löst för-älska, sig i en staty av elfen-
ben, som sprungit .fram under hans

Herr Albert Lambert vid (joinédie lfranraise.

egen mejsel och som han kallat
Galathea. Gudinnan låter sig emel-
lertid bevekus av den olycksaliges
gränslösa sorg och skänker den kal-
la statyn livets gnista, varpii Pyg-
m-alion firar sitt bröllop med sin äl-

skade .

Portierfruns avmagringskur..

Hejdtöst komisk och skrattretande.

Portvaktsparet lfethist levn i ett
lyckligt äktenskap till dess att en
dag en smärt blondin kommer in i
portierlogen för .att be om en upp-
lysning. Herr Fetkvist, ser henne
och beundrar henne. Dfi hon gått,
sitter han ett ögonblick försjnnken
i tankar, vziriför frun frågar honom
vad som fattas. Han svarar sin li-
tet feta .fru .att så. skulle hon se
ut, det vore just i hans sin-ak. Fru
Fetkvist, som är ett ideal-fruntim-
mer, blir ej ond över mannens öp-
penhjärtligliet utan beslutar att
banta 1för att ej förlora sin mans
kärlek. På. en personvåg konsta-
terar hon att hon väger 85 kilo, och
går sedan hem för att börja kuren.
När brevbäraren kommer tar hon
breven från honom, och innan han
:hunnit hämta sig från sin förvå-
ning är hon tillbaka igen. Maria,
pigan, har en tung korg att släpa
på; hon tar den och springer uppför

trappan med den, där hon sedan
väntar på. den andtrutna Maria.
Hastigt springer hon ner igen, för
nere väntar kolbudet som skall läm-
na en säck stenkol; Iäven denna
transporterar hon uppför trappan.
Ett bud lämnar en velociped orli
fru Fetkvist tar sig genast en ey-
keltur. Slutligen tar hon hästen
från en kavallerist och jagar i ga-
lopp genom gatorna. Varje dag gör
hon liknande övningar, men hennes
aptit har vuxit oerhört; hon äter för
två, änskönt hennes man varnar
henne enträget. Slutligen tänker
hon på att väga sig igen och hopp-as
att ha blivit av med betydande mas-
sor av sitt fett. Glatt springer hon
upp på1 våg-en, och förskräckelse
målar sig ihennes ansikte: hon vä.-
ger nu 120 kg. Gråtande går hon
hem, inseende att det inte går på
detta sätt. Kanske kan hon för-

 

nrga sig tills hon blir mager.

 

Entré: 35 öre för äldre, 20 öre för barn.

(trist. Thord-ns tryckeri.

l
l
i
l
t
1
l
l
l
l
l
t
t
t
i
l

vv-

Information

Title:
Arbetareföreningens Biograf
Printed year:
1910
Place:
Söderköping
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain